ISO, certifikáty, politika kvality, školení

My a certifikace

Naše společnost zavedla, používá a je dlouholetým držitelem systému managementu kvality ISO9001:2016 a systému environmentálního managementu ISO14001:2016. Každoročně jej obhajujeme u společnosti TÜV-SÜD.

V rámci obhajování ISO máme zpracovanou politiku kvality společnosti.

Do zkušeben – DEKRA, TÜV-SÜD, TZV, VÚZ a dalších, dáváme kontrolovat provedení vestaveb, autobusů a vozidel. Také testujeme upevnění sedadel, materiály na hořlavost a certifikujeme výrobky pro kolejová vozidla.

Naši pracovníci si zvyšují svoji odbornost a jsou školeni v BOZP.