Dar pro Národní technické muzeum

Obdrželi jsme poděkování od Národního technického muzea za dar, který jsme učinili na základě Darovací smlouvy č.j. NTM-MAS!7853/2020 ze dne 15. září 2020.

Tento dar se tak stává cenným dokladem technického vývoje a trvalým obohacením sbírek Národního technického muzea.

Přečtěte si tiskovou zprávu Národního technického muzea

Dar pro národní technické muzeum